Klachtenprocedure - Slaaptrends.nl

 

Slaaptrends.nl zal altijd en in alle redelijkheid klachten over leveringen, producten en service proberen op te lossen in overleg met de klant. Meld voor een snelle afhandeling uw klachten zo kort mogelijk na de levering of vaststelling van het probleem.

Een klachtenbrief kunt u sturen naar:

Slaaptrends.nl
De Pol 30
7581 CZ Losser

 

of per e-mail versturen naar:

service@Slaaptrends.nl

 

U kunt natuurlijk ook het contact-formulier gebruiken.

Meld een klacht

 

Bestelling blijkt na controle beschadigd, incompleet, in gebreke of verkeerd geleverd.

U heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Beschadigingen, gebreken of andere klachten dienen onder nauwkeurige opgave van de aard en de oorzaak van de klacht, per e-mail (service@Slaaptrends.nl) bij Slaaptrends.nl te worden gemeld zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is nadat u de goederen in ontvangst heeft genomen. Wij zullen uw klacht dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. U ontvangt hiervan binnen 7 werkdagen bericht.

Mocht uw klacht leiden tot retourzending van de goederen, dan zijn de kosten voor het terugsturen voor ons. U ontvangt in dat geval een antwoord op uw email met daarin de uitleg hoe de retourprocedure in zijn werk gaat. Tevens ontvangt u in deze mail een verzendlabel op pdf formaat dat kunt uitprinten.

Het streven van Slaaptrends.nl is om alle eventuele klachten binnen de kortst mogelijke tijd af te handelen. Dit betekent dat uw klacht vrijwel bij binnenkomst zal worden bekeken en daarna afgehandelt wordt. U dient echter wel rekening te houden met enige dagen verwerkingstijd van bijvoorbeeld vervoerders en banken als we overgaan tot restitutie van de bestelde goederen.

Retour adres:

Slaaptrends.nl
Nijverheidstraat 6
7581 PV Losser